KJØPSBETINGELSER

Angrerett & Retur 

Dersom du skulle angre kjøpet har du full returrett innen 14 dager fra datoen du mottok varen. Ved retur har vi ikke anledning til å bekoste portoen. Ved retur må du sørge for å fylle ut retur-skjemaet som er vedlagt din leveranse. Skulle du lure på noe angående skjemaet, eller ved en eventuell uteblivelse av vedlagt skjema, ta kontakt med oss slik at vi kan sende et skjema til deg per e-post før du sender varen tilbake. 

Angrerett gjelder kun ved bestilling i nettbutikk. 

 

Fraktalternativer 

Ved utsjekk i kassen har du flere frakt-alternativer å velge mellom. Om du ønsker varen(e) tilsendt kan du velge mellom:

Posten Servicepakke som inkluderer sporing av sendingen. (139,- kr)

Pakken leveres til din postkasse, eller til ditt nærmeste postkontor eller post i butikk, avhengig av størrelsen på leveransen. 

PostNord Servicepakke som inkluderer sporing av sendingen (99,- kr)

Pakken leveres til ditt nærmeste postkontor eller post i butikk. 

Posten Brevpost (A-post) uten sporing av sendingen.

Pakken leveres til din postkasse, eller til ditt nærmeste postkontor eller post i butikk, avhengig av størrelsen på leveransen. 

Hente i butikk (Gratis!) 

Varen din hentes i butikken vår. 

For uavhentede pakker eller brev som sendes i retur blir du belastet 500,- kr for kostnaden av frakt, returfrakt & administrasjon. Det er ditt eget ansvar å sørge for at den adressen du oppgir ved bestillingen er korrekt.

 

Leveringstid

Du vil motta din leveranse 2-7 virkedager etter bestillingsdato. 

 

Skadet forsendelse? 

Dersom varen er skadet ved forsendelsen, kontakt oss på e-post annajohnsonshop@icloud.com snarest mulig, helst på ankomstdagen. Beskriv skaden, og gjerne legg ved bilde, så hjelper vi deg snarest. 

 

Betaling


Vi tilbyr foreløpig 2 betalingsalternativer. 

Betale med kort
Visa, Mastercard eller American Express

PayPal
Ved innlogging til din PayPal-konto 

Som kunde er du selv ansvarlig for betaling av de ytelser Anna Johnson leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side. 

 

Priser
Alle priser er oppgitt i NOK, og er inkl. 25% merverdiavgift. Anna Johnson reserverer seg for eventuelle feilopplysninger som kan oppstå på bakgrunn av tekniske feil. 

 

 

Reklamasjon

Ved eventuelle feil ved mottatt vare har du reklamasjonsrett i henhold til loven. Ved feil må dette dokumenteres, og fremvises til selger enten i butikk, eller per e-post med vedlagt beskrivelse og bilde. Før feil meldes, må kunden undersøke om feilen skyldes forhold fra kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet, vil selges iverksette tiltak for avhjelp (se avsnitt "Avhjelp ved reklamasjon").

Kunden mister sin rett til å gjøre en feil eller mangel gjeldende, dersom kunden ikke gir beskjed innen rimelig tid etter kunden oppdaget en eventuell feil eller mangel. 

 

Avhjelp ved reklamasjon
Anna Johnson skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller mangel ved en vare, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Anna Johnson, dekkes ikke disse utgiftene.

 

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påviste feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, (jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002 - 06 - 21 nr. 34.)

 

Endring av disse vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

 

 

Har du spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss! 

E-post: annajohnsonshop@icloud.com
Tlf.: +47 63 81 50 22
Adr.: Adolph Tindemands gt. 31, 2000 Lillestrøm, Norge